Posted on

Eдна любовна песен към етиопското кафе

„В този район няма друго производство – има само кафе. Така че е важно да работим заедно, да работиш сам няма никаква стойност – един човек не е достатъчен“

Този кратък филм е една любовна песен към етиопското кафе, тежкия труд вложен в преработката му, важността на малките ферми, взаимната помощ и отдадеността към производстовото на кафе.

there is only coffee from The Perennial Plate on Vimeo.